BESTUUR GUT club

Historie GUT club

De Amsterdam GUT Club (Amsterdams Gastroenterologisch Genootschap) werd in 1987 opgericht en bestaat uit een forum van specialisten op het gebied van maag-, darm- en leverziekten in Noord-Holland inclusief Almere. De sindsdien bestaande samenwerking biedt de mogelijkheid tot uitwisseling van ziektegeschiedenissen (casuïstiek), nascholing en gezamenlijk onderzoek bij een relatief zeer grote patiëntengroep met GE-problematiek.

 

Bestuur
Pieter Stokkers (voorzitter)
Marc van Berge Henegouwen
Nanne de Boer
Sjoerd Kuiken
Willem Marsman (penningmeester)
Jet Tuynman (secretaris)
Sophie Willemse
Hans Tuynman

 

Redactieadres:
Barbera Hermelijn
OLVG locatie West

Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam

Tel: 020-5108176

Email: info@gutclub.nl

 

Website:
Chris Franca : chris@franca.ws
Bart Verwer